संपर्क

श्रीकपिलेश्वर प्रतिष्ठान ट्रस्ट कार्यालय
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, मार्केट यार्ड रोड, 
मारुती स्वीट्स समोर, माळीवाडा चौक, 
माळीवाडा, अहमदनगर, ४१४००१.
संपर्क : 
श्री. गिरीश रासकर, मो. 84 08 03 14 14
श्री. नीलेश डांगे, मो. 81 49 84 03 21

Instagram Feed

@shrikapileshwar

Follow Me